Nyayo Gardens Nakuru

<< Previous Photo 
Nyayo Gardens Nakuru

Nyayo Gardens Nakuru
The crowds gather for the outreach at Nyayo Gardens Nakuru.
<< Previous Photo