Maasai Visit.

 
Maasai Visit.

Maasai Visit.
Transmara, Kenya...Manyata-accommodation..!!!